Podrobnosti záznamu

Název
    Čtyřicet let ochrany a prezentace hornických památek uhelného hornictví v Severočeském hnědouhelném revíru (Variant.)
Další názvy
    40 let ochrany a prezentace hornických památek uhelného hornictví v Severočeském hnědouhelném revíru