Podrobnosti záznamu

Název
    Database of seismic wave travel times in the Bohemian Massif
Autor
    Hrubcová, Pavla
    Růžek, Bohuslav
    Zedník, Jan
Konference
    Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice (12.04.2005-13.04.2005 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 5, č. 2
Strany
    s. 145-152
Rok
    2005
Poznámky
    Překlad názvu: Databáze šíření seismických vln v Českém masivu
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    Bohemian Massif
    database
    refraction seismic experiments
Klíčové slovo
    Bohemian
    Database
    Massif
    Seismic
    Times
    Travel
    Wave
Abstrakt (česky)
   Na území České republiky byla v poslední době provedena řada aktivních seismických experimentů. Tyto experimenty poskytly relativně velké množství nových dat. Kromě těchto nových dat existují i data starší se srovnatelnou kvalitou. Cílem této práce bylo vytvořit homogenní databázi časů šíření ze všech dostupných experimntů, uskutečněných na území ČR digitální technologií.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013