Podrobnosti záznamu

Název
    Determination of ash contents in coals by backscatter of X-ray radiation and X-ray fluorescence analysis and the apparatus of PAR company
Další názvy
    Stanovení obsahu popela v uhlí pomocí zpětného rozptylu záření X a rentgenfluorescenční analýzy a přístrojová technika firmy PAR