Podrobnosti záznamu

Název
    Dílčí výsledky modelové analýzy stabilitní a napěťo-deformační situace komory Dolu Jeroným.
Autor
    Hrubešová, E.
    Kaláb, Zdeněk
    Kořínek, R.
    Žůrek, P.
Konference
    Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/16. : 17.04.2007-19.04.2007 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 7, č. 2
Strany
    s. 91-98
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: GA105/06/0068, GA ČR
    Překlad názvu: Partial results of stability and stress-strain state modeling in the mine room, Jeroným Mine
    Rozsah: 8 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Jeroným mine
    mathematical modelling
    stress-strain state
Klíčové slovo
    Analýzy
    Dílčí
    Dolu
    Jeroným
    Komory
    Modelové
    Napěťo-deformační
    Situace
    Stabilitní
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   Článek popisuje matematické modelování stabilitních poměrů a napěťostních podmínek ve středověkém Dole Jeroným u Sokolova. Analýzy prvních výsledků z modelování komory K2 (na příčných řezech) za použití programu Plaxis jsou dokumentovány.
Abstrakt (anglicky)
   This paper deals with mathematical modeling of stability and stress-strain conditions in medieval mine workings named Jeroným (near Čistá, Sokolov District). Analyses of first results from modeling of mine room named K2 (transverse cross sections) using Plaxis programming system are presented.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012