Podrobnosti záznamu

Název
    Distribuce zinku a jeho role pri stabilizaci minerálních asociací se spinelem ve vysoce metamorfovaných felsických horninách Moldanubika (Český masív)
Další názvy
    Distribution of zinc and its role in the stabilization of spinel in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif)