Podrobnosti záznamu

Název
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví III
Další názvy
    Long-term acidification and nutrient degradation of forest soils - limiting factor for forestry today
Autor
    Cienciala, Emil
    Hofmeister, Jan
    Hruška, Jakub
    Moravčík, Pavel
    Navrátil, Tomáš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Lesnická práce
Svazek/č.
    Roč. 81, č. 1
Strany
    3
Rok
    2002
Výraz tezauru
    acidification, forest soils, atmospheric deposition, nutrient imbalances, critical loads, modeling
Klíčové slovo
    Acidifikace
    Degradace
    Dlouhodobá
    Faktor
    III
    Lesních
    Lesnictví
    Limitující
    Nutriční
    Půd
    Současného
Abstrakt (česky)
   Studie se zabývá problémy spojenými a dlouhodobou acidifikaci a nutriční degradací lesních půd pod vlivem imisí. Je také kvantifikován vliv lesnictvíPro kvantifikaci poškození byly použity biogeochemické modely, a dále byly vypočteny kritické zátěže síry a dusíku. Na základě nejnovějších poznatků bylo území ČR rozděleno metodami GIS do 4 oblastí s různou mírou poškození půd.Pro tyto oblasti byly navrženy takové způsoby lesnického hospodaření, které povedou k regeneraci půd.
Abstrakt (anglicky)
   Long-term acidification and nutrient degradation of forest soils - limiting factor for forestry today
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014