Podrobnosti záznamu

Název
    Dlouhodobá interakce atmosférického CO2 s karbonátovým vodným prostředím
Další názvy
    Long term interaction of atmospheric CO2 with carbonate water environment
Autor
    Zeman, Josef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Geochémia 2001
Strany
    3
Poznámky
    Akce: 2001 ; 6. 12. 2001, Bratislava
Výraz tezauru
    atmosphere
    carbon dioxide
    carbonate dissolution
    interaction
    pH change
Klíčové slovo
    Atmosférického
    CO2
    Dlouhodobá
    Interakce
    Karbonátovým
    Prostředím
    Vodným
Abstrakt (česky)
   Sezónní kolísání koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře se ve vodném prostředí projevuje v pravidelném sezónním kolísání hodnot pH a oxidačně-redukčního potenciálu s minimy v zimním období. Přes silnou tlumivou schopnost karbonátů nestačí pufrační kapacita vodného nasyceného roztoku na potlačení změn. Oba tyto trendy budou mít kritický vliv na přirozený prů-běh důležitých geochemických procesů v povrchových podmínkách. Důsledkem zjištěného tren-du poklesu pH je například desetinásobné snížení koncentrace volných karbonátových ionů ve vodném prostředí a výrazně snížená schopnost tvorby pevných karbonátů ve dnových sedimen-tech vodotečí a půdách se všemi jejich důsledky, snížená schopnost minerálních povrchů sorbo-vat stopové prvky a naopak zvýšení desorpce již vázaných prvků, které také významně ovlivní migrační schopnosti kontaminantů atd.. Snížení pH zároveň vede k růstu rychlosti zvětrávání hornin a přírodních stavebních materiálů.
Abstrakt (anglicky)
   Atmospheric carbon dioxide seasonal variation results in periodic changes of pH and Eh val-ues in water environment with lowest values in winter period. Despite strong buffering action of carbonate system the changes are not suppressed. During last four years the pH vales decreased for about 0.4 pH unit and has strong influence on enhanced carbonate solubility.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012