Podrobnosti záznamu

Název
    Družicové a letecké atlasy - netradiční nástroje poznávání změn Země
Autor
    Kolejka, Jaromír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Životné prostredie
Svazek/č.
    Roč. 43, č. 4
Strany
    s. 203-207
Rok
    2009
Poznámky
    Překlad názvu: Satellite and Aerial Atlases - Unusual Tools for Study of Earth Changes
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    aerial
    atlas
    satellite
Klíčové slovo
    Atlasy
    Družicové
    Letecké
    Nástroje
    Netradiční
    Poznávání
    Země
    Změn
Abstrakt (česky)
   V současnosti tak lze rozlišit atlasy: 1) obrazové družicové, 2) kombinované obrazové s mapami, 3) geografické s obrazovým doprovodem. Ty mohou být jak a) analogové (knižní), b) tak digitální na záznamových médiích či na internetu. Podle šíře obsahu pak má čtenář k dispozici družicové atlasy: 1) všeobecné a 2) tématické s rozsahem a) globálním, b) regionálním či c) národním.
Abstrakt (anglicky)
   Nowadays, following classes of remote/sensing atlases can be distinguished: 1) image collections, 2) image and map sets, 3) geographical atlases with explanatory images. The presentation forms vary between a) paper book and b) digital versions. With regard to the themes presented in the atlas, the reader can use a) general and b) thematic atlases with a) global, b) regional and/or c) national coverage.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012