Podrobnosti záznamu

Název
    DÚ-02: Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Müller, Zbyněk Boháček, Miroslava Kovářová, Jan Toul, Josef Zeman, Petr Sulovský
Další názvy
    Influence of the rock environment on the migration and accumulation of selected organic and inorganic pollutants
Autor
    Boháček, Zbyněk
    Kovářová, Miroslava
    Müller, Pavel
    Sulovský, Petr
    Toul, Jan
    Zeman, Josef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
Strany
    s. 44-45
Poznámky
    2 sch.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    dálnice
    interakce voda-hornina
    karpatská neogenní předhlubeň
    kovy těžké
    organická substance
    prach
    prachovec
    prevence
    studie experimentální
    vídeňská pánev
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hevlín (Znojmo)
    Staré Město u Uherského Hradiště (Uherské Hradiště)
    Stavěšice (Hodonín)
Klíčové slovo
    Akumulaci
    Anorganických
    DÚ-02
    Horninového
    Migraci
    Organických
    Polutantů
    Prostředí
    Vliv
    Vybraných
Abstrakt (anglicky)
   In this study the results of the experimental research of interactive processes between the rock environmental and the selected organic and inorganic pollutants trasported in the water medium are presented. For three types of sediments common within the Carpathian foredeep (Hevlín-Eggenburgian, sandy silt to siltstone) and the Vienna basin (Stavěšice-Pannonian, clay silt to siltstone, Staré Město-Pannonian, silt to siltstone) mineralogical, geochemical and petrophysical parameters were determined. These sediments were put into columns for a longterm experiment simulating processes of spreading of the oil products, persistent organic pollutants and heavy metals (Cu, Zn, Hg, Pb, As, Cr) by accidental contaminations of rocks. The conditions and course of the experiment are described and gained results are shown in tables of results af analyses of rocks and waters. Interactiove reactions in the contaminants-water-minerals system are simulated using the up-to date software.
   The study has fully proved the methodology of studying the sediment samples in columns to be very useful for a long-term observation of the dynamics of sorption and desorption of heavy metals in the course of months to years. The selected conditions of the experiment resemble the situation of sediments in their natural environment with following groudwaters. In the columns it is also possible to simulate well the relations between migration and capture of organic matters contaminating the rock environment. The results will be used to solve the problems of geoecological prevention at selected localities with a potential danger to the rock environment. The applications are expected in the area of the Carpathian foredeep and fluvial sediments S of Brno adjacent to the D1 motorway and in the area of the Vienna basin along the Brno-Bratislava motorway (from the margin of the Ždánice unit to the state frontier)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012