Podrobnosti záznamu

Název
    DÚ-03: Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečištních sedimentů (2.etapa, povodí Lužnice)
Údaj o odpovědnosti
    Jakub Hruška, Josef Veselý, Irena Skořepová
Další názvy
    Geochemical and hydrological evaluation of heavily affected small catchments and proposal of the geological environment including stream sediments (II.part, Lužnice catchment)
Autor
    Hruška, Jakub
    Skořepová, Irena
    Veselý, Josef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
Strany
    s. 45-46
Poznámky
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    acidifikace
    atmosférická depozice
    hydrochemie
    malé povodí
    organická substance
    povodí
    síra
    stream sediment
    zemědělství
    znečištění
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Horní Žďár (Jindřichův Hradec)
    Jindřichův Hradec
    Lysina (Cheb)
Klíčové slovo
    2.etapa
    DÚ-03
    Geochemické
    Horninového
    Hydrologické
    Lužnice
    Malých
    Návrh
    Okolního
    Povodí
    Prostředí
    řečištních
    Sanace
    Sedimentů
    Silně
    Včetně
    Zatížených
    Zhodnocení
Abstrakt (anglicky)
   Two small catchment (forested Nadějov catchment and agricultural Staviště catchment) within the large catchment of Lužnice river were selected to estimate impact of acid rain and agricultural practices to budget of elements. Budget of sulphur, hydrogen ions, aluminium and base cations are strongly affected in forested Nadějov catchment of acidic deposition. Total deposition of sulphur was 21,3 kg/ha/year. Streamwater pH was between 3,99-4,70 and high Al concentration (1,09) is toxic for stream biota. Critical load for sulphur was exceeded by 300-400 ekv/ha/year and for nitrogen by 400-500 ekv/ha/year. Agricultural catchment Staviště is well buffered aquatic ecosystem with annual average pH of streamwater 7,5 and large HCO3- buffering capacity. Inputs of basic cations and nitrogen are dominated by antropogenic sources (liming and fertilizing of fields), critical load of nitrogen is exceeded by 400-500 ekv/ha/year.
   Stream sediments in the Nežárka river were polluted by organic compounds - benzol [b+k] fluoranthen and benz [a] pyren, but concentrations have declined compare to the year 1990. The sources of pollutations probably stopped to emit pollutants and recent concentrations are resulting from the mobilization of smaller, but heavily polluted streams (Pěninský potok)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012