Podrobnosti záznamu

Název
    Dvojslídné granity moldanubického batolitu v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    č. 11
Strany
    s. 173-177
Rok
    2003
Poznámky
    Projekt: ME 459, GA MŠk
    Překlad názvu: Two-mica granites of the Moldanubian batholit in the area between Humpolec and Jihlava
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    Bohemian Massif
    Moldanubian batholith
    two-mica granite
Klíčové slovo
    Batolitu
    Dvojslídné
    Granity
    Humpolcem
    Jihlavou
    Moldanubického
    Oblasti
Abstrakt (česky)
   Dvojslídné granity severního okraje centrálního moldanubického plutonu jsou svým modálním a chemickým složením podobné granitům typu Mrákotín ze střední části tohoto magmatického tělesa.
Abstrakt (anglicky)
   Two-mica granites of the northern border of the Central Moldanubian Pluton are in modal and chemical composition similar to the Mrákotín monzogranites from the central part of the Central Moldanubian Pluton.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012