Podrobnosti záznamu

Název
    Dynamic relief development and geological risks of the San Cristobal and Casita Volcanic Groups, Nicaragua
Další názvy
    Dynamický vývoj reliéfu a geologické nebezpečí vulkanické skupiny San Cristobal a Casita, Nikaragua
Autor
    Šebesta, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae, Geographica
Svazek/č.
    Roč. XXXV, č. 2003
Strany
    21
Rok
    2000
Výraz tezauru
    dynamic relief development-volcano-earthflow-geological hazard-alteration
Klíčové slovo
    Casita
    Cristobal
    Development
    Dynamic
    Geological
    Groups
    Nicaragua
    Relief
    Risks
    San
    Volcanic
Abstrakt (česky)
   Vulkanická skupina San Cristobal a Casita representuje dva stratovulkány, z nichž San Cristobal je dosud aktívní. Vulkán Casita prochází fumarolovým stádiem, kdy těleso sopky je intenzivně hydrotermálně alterována. Při hurikánu Mitch v roce 1998 došlo vlivem silných dešťů k uvolnění asi 15 mil kubických metrů horniny ve formě přívalového proudu, který měl katastrofické účinky na obyvatelstvo.
Abstrakt (anglicky)
   The volcanic San Cristobal group represents above all two stratovolcanos that formed in the La Pelona caldera and a number of minor volcanos and volcanic centers. This Group lies on the SW margin of the Nicaragua depression. The San Cristobal volcano has been active until present. The Casita volcano is not considered to be active, there is, nevertheless, an intensive hydrothermal alteration of lava flows and agglomerates that form it. Surface of the volcano is made up of up to several tens of meters thick polygenetic slope deposits, which become unstable on the clayey weathered underground. In 1998, as a consequence of the hurricane Mitch, a catastrophic flash flood annihilated two villages. The area is known not only for its exodynamic hazard but also volcanic and seismic hazards. The development of the San Cristobal Volcanic group is polycyclic and its age is thought to be Plio-Pleistocene up to recent.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014