Podrobnosti záznamu

Název
    Dynamiky vývoje athyridních brachiopodů v pražské pánvi podle údajů z prací Vladimíra Havlíčka
Další názvy
    Athryridid diversity dynamics in the Prague Basin as shown by studies by Vladimír Havlíček