Podrobnosti záznamu

Název
    The effect of the accuracy of information related to ash content in coal obtained by approximated regression functions from apparent density values, upon the course of preparability diagram
Další názvy
    Vliv přesností informací o hodnotách obsahu popela v uhlí získaných pomocí aproximativních regresních funkcí z hodnot zdánlivé hustoty na průběh diagramů upravitelnosti