Podrobnosti záznamu

Název
    Environmental-geochemical surveying and atmospheric modeling of dust fallout from tailings dam in the Rosh Pinah area, Namibia
Další názvy
    Environmentálně-geochemické mapování a atmosferické modelování prašného spadu z úložiště flotačních odpadů v oblasti Rosh Pinah v Namibii
Autor
    Kamona, Frederick
    Keder, Josef
    Kříbek, Bohdan
    Majer, Vladimír
    Mapani, Benjamin
    Pašava, Jan
    Pecina, Vratislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Smart Science for Exploration and Mining. Proceedings of the Tenth Biennial SGA Meeting, Townsville, 2009
Strany
    3
Poznámky
    Akce: 2009/08/17 ; Townsville
Výraz tezauru
    soil contamination, metals, Rosh PInah, Namibia
Klíčové slovo
    Area
    Atmospheric
    Dam
    Dust
    Environmental-geochemical
    Fallout
    Modeling
    Namibia
    Pinah
    Rosh
    Surveying
    Tailings
Abstrakt (česky)
   Environmentálně-geochemickým mapováním a rozptylovou studií prachu bylo potvrzeno, že smáčení povrchu úložiště flotačních odpadů výrazně přispívá ke snížení prašných emisí z tohoto zdroje.
Abstrakt (anglicky)
   As revealed by environmental-geochemical survey, soils and pasture grass in the area of the Rosh Pinah lead and zinc deposit, Namibia, are affected to various degrees by industrial pollution. The dust blown out from the tailings dam appears to be the major environmental threat in the Rosh Pinah town. The degree of regional industrial pollution of topsoil can be best evaluated using the Coefficient of Industrial Pollution (CIP) based on actual and median concentrations of the given contaminants. Atmospheric modeling revealed that while the whole surface of the tailings dam was kept dry in the past, the amount of dust in the Rosh Pinah town amounted at 40 to 300 ?g/m3 of normalized air. The present moistening of the large part of the tailings dam surface has resulted in a substantial decrease
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014