Podrobnosti záznamu

Název
    Environmental Record in Soils on Loess in Northern Moravia, Czech Republic
Autor
    Šťastný, Martin
    Žigová, Anna
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta geodynamica et geomaterialia
Svazek/č.
    Roč. 3, č. 4
Strany
    s. 33-39
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: IAA300130504, GA AV ČR
    Překlad názvu: Environmentální záznam v půdách na spraších v severní Moravě v České republice
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    clay mineralogy
    evolution of soil cover
    micromorphological analysis
Klíčové slovo
    Czech
    Environmental
    Loess
    Moravia
    Northern
    Record
    Republic
    Soils
Abstrakt (česky)
   Evoluce půdního pokryvu v Litovli byla stanovena na základě zrnitosti, mineralogie jílové frakce, chemické a mikromorfologické analýzy. Předmětem studia byla chronosekvence půd na pleistocénních sedimentech. Paleopedologické data indikují envrionmentální změny a zahrnují několik cyklů pedogeneze. Nejvyšší stupeň polygeneze dosahuje braunlehmovitá luvizem (PK V - mladší holstein) a černozem, která se vyvinula z luvizemě (PK IV - teplá období uvnitř rissu). Ve vrchní části profilu jsou dokumentovány půdní sedimenty různého charakteru, které indikují procesy eroze.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012