Podrobnosti záznamu

Název
    Epibiont relationships on hyolithids demonstrated by Ordovician trepostomes (Bryozoa) and Devonian tabulates (Anthozoa)
Autor
    Galle, Arnošt
    Parsley, R. L.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 80, č. 2
Strany
    s. 125-138
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: GA205/02/1576, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Vztahy epibiontů a hyolitidů na příkladu ordovických trepostomátů (Bryozoa) a devonských tabulátů (Anthozoa)
    Rozsah: 14 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Bryozoa
    Devonian
    epibionts
    Hyolithida
    mutualism
    obligate and facultative symbiosis
    Ordovician
    Tabulata
Klíčové slovo
    Anthozoa
    Bryozoa
    Demonstrated
    Devonian
    Epibiont
    Hyolithids
    Ordovician
    Relationships
    Tabulates
    Trepostomes
Abstrakt (česky)
   Ve spodnopaleozoických mořských společenstvech bezobratlých byli tabulátní koráli a trepostomátní mechovky zjištěni jako přednostní epibionti hyolitidů. Ve studovaných případech data jasně ukazují, že epibionti dávají přednost hyolitidům před jinými hostiteli. Některé aspekty života epibiontů na hyolitidech jsou zřejmé: do proudu orientovaní hyolitidi poskytují vhodný substrát a usnadňují jejich výživu. To, že se epibionti usazují na najčasnějších juvenilních částech hyolitidů naznačuje, že výběr místa usazení je určován složením juvenilního periostraka a pozicí posteriorní dorsální schránky. To je známkou mutualistických vztahů a možné koevoluce. Hyolitid udržuje epibionta v optimální pozici vzhledem k získávaní potravy, kyslíku a odstraňování odpadu tím, že je orientován do proudu. Kolonie na dorsální a laterálních stranách schránky poskytují zvýšenou ochranu a hmotnost pro stabilitu. To může být zvlášť důležité v režimech silného proudění.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012