Podrobnosti záznamu

Název
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Žáček, Zdeněk Dvořák, Roman Skála
Další názvy
    Esseneite, spinels and natural ferrites Ca and Ba - rare minerals of melilitite from North-Bohemian porcelanites
Autor
    Dvořák, Zdeněk, 1959-
    Skála, Roman, 1967-
    Žáček, Vladimír, 1962-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    s. 239-244
Rok
    2005
Poznámky
    5 obr., 4 fot., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
Skupina konspektu
    549
Předmětová skupina
    baryum
    chemismus minerálů
    fáze minerální
    jíl
    kenozoikum
    klinopyroxeny
    kvartér podkrušnohorských pánví
    lom
    melilit
    mineralogie topografická
    minerály hořící haldy
    nomenklatura
    oxidy
    porcelanit
    pyrometamorfóza
    severočeská pánev
    složení železité
    spinelidy
    spraš
    uhelná sloj
    vápník
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Spojené státy americké
    Ural (Rusko)
    Zabrušany (Teplice, Teplice)
    Želénky (Teplice, Teplice)
Klíčové slovo
    Ba
    Ca
    Esseneit
    Ferrity
    Melilitovce
    Minerály
    Porcelanitů
    Přírodní
    Severočeských
    Spinelidy
    Vzácné
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012