Podrobnosti záznamu

Název
    Evolution of the Carpathian Flysch belt in Moravia and Western Slovakia
Údaj o odpovědnosti
    Frank J. Pícha, Zdeněk Stráník a Oldřich Krejčí
Autor
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Pícha, František, 1933-
    Stráník, Zdeněk, 1931-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Vol. 37, no. 3
Strany
    p. 469-470
Rok
    2005
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jura
    karpatská neogenní předhlubeň
    křída
    molasa
    pánev sedimentační
    příkrov
    subsidence
    tektonika
    terciér
    vídeňská pánev
    vrásnění alpinské
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Slovensko
Klíčové slovo
    Belt
    Carpathian
    Evolution
    Flysch
    Moravia
    Slovakia
    Western
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012