Podrobnosti záznamu

Název
    Experimental measurement of vibration induced by quarry blasts and evaluation of their effects on buildings
Autor
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
    Kořínek, R.
    Žůrek, P.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 43, č. 1
Strany
    s. 15-24
Rok
    1997
Poznámky
    Projekt: KSK1012601, GA AV ČR
Klíčové slovo
    Blasts
    Buildings
    Effects
    Evaluation
    Experimental
    Induced
    Measurement
    Quarry
    Vibration
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012