Podrobnosti záznamu

Název
    Experimental weathering of marlstone from Přední Kopanina (Czech Republic) – historical building stone of Prague
Autor
    Lokajíček, Tomáš
    Přikryl, Richard
    Svobodová, Jiřina
    Weishauptová, Zuzana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Building and Environment
Svazek/č.
    Roč. 38, č. 9-10
Strany
    9
Rok
    2003
Výraz tezauru
    geomechanical testing
    marlstone
    porosimetry
    Přikryl 221951500 accelerated weathering
Klíčové slovo
    
    Building
    Czech
    Experimental
    Historical
    Kopanina
    Marlstone
    Prague
    Přední
    Republic
    Stone
    Weathering
Abstrakt (anglicky)
   experimental weathering and geomechanical testing of marlstone
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012