Podrobnosti záznamu

Název
    Experimentally determined P-wave velocity anisotropy for rocks related to the Western Bohemia seismoactive region
Další názvy
    Experimentálně zjištěná anizotropie rychlosti P-vln pro horniny vázané na západočeskou seismoaktivní oblast
Autor
    Klíma, Karel
    Kotková, Jana
    Lokajíček, Tomáš
    Martínková, Marta
    Pros, Zdeněk
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Studia geophysica et geodaetica
Svazek/č.
    Roč. 44, č. 2000
Strany
    9
Rok
    2000
Výraz tezauru
    Bohemian Massif, P-wave velocity measurements, elastic anisotropy, mantle xenoliths, confining pressure, nephelinite
Klíčové slovo
    Anisotropy
    Bohemia
    Determined
    Experimentally
    P-wave
    Region
    Related
    Rocks
    Seismoactive
    Velocity
    Western
Abstrakt (anglicky)
   Results of measurement of a olivine nephelinite sample from Libá quarry, West Bohemian seismoactive region, and of a xenolith of lherzolite composition from Smrčí, North Bohemia, are presented. The set of measured velocities has been compared with depth profiles suggested for the purpose of locating seismic swarm events occurring in the region.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014