Podrobnosti záznamu

Název
    Experimentální měření rychlosti kmitání na povrchu v karvinské oblasti
Autor
    Doležalová, Hana
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
Konference
    Geotechnika 2004/9. : 22.09.2004-24.09.2004 : Štrbské Pleso, Slovensko)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Geotechnika 2004. 9. ročník medzinárodnej konferencie. Zborník referátov
Strany
    s. 471-476
Poznámky
    Projekt: GA105/03/0078, GA ČR
    Projekt: GA105/04/1424, GA ČR
    Překlad názvu: Experimental measurement of surface velocity vibrations in the Karviná region
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    mining induced seismicity
    velocity vibrations
Klíčové slovo
    Experimentální
    Karvinské
    Kmitání
    Měření
    Oblasti
    Povrchu
    Rychlosti
Abstrakt (česky)
   V příspěvku jsou shrnuty poznatky o kmitání povrchu způsobeném důlně indukovanou seismicitou v karvinské části hornoslezské uhelné pánve. Experimentální měření používající samostatné povrchové seismické stanice ilustruje současné seismické zatížení povrchových staveb. Výsledky seismologického monitorování v povrchových budovách v oblasti Karviné ukazují, že složkové rychlosti kmitání přesáhly v případech mimořádně intenzivních důlně indukovaných seismických jevů hodnotu devíti milimetrů za sekundu.
Abstrakt (anglicky)
   This paper deals with knowledge about surface vibrations generated by mining induced seismicity in the Karviná part of Upper Silesian Coal Basin. Experimental measurement using solitaire surface seismic stations illustrate current seismic loading of surface structures. Results of seismological monitoring in surface buildings in Karviná region have indicated that component oscillation velocity exceed in most intensive mining induced seismic events the 9 mm.s-1 value.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012