Podrobnosti záznamu

Název
    Experimentální měření seizmického projevu kamionové dopravy
Autor
    Kaláb, Zdeněk
    Stolárik, Martin
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 8, č. 1
Strany
    s. 235-239
Rok
    2008
Poznámky
    Překlad názvu: Experimental measurement of seismic effect generated by truck transport
    Rozsah: 5 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    seismic loading
    seismic measurement
    truck transport
Klíčové slovo
    Dopravy
    Experimentální
    Kamionové
    Měření
    Projevu
    Seizmického
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá seizmickým zatížením stavebních objektů. Zdrojem zatížení je kamionová doprava. Měření bylo realizováno v malé vesnici s použitím seizmické aparatury GeoSIG GCR-16. Vyvolané vibrace dosáhly významných maximálních hodnot. Interpretace byla provedena pro tři typické objekty české vesnice.
Abstrakt (anglicky)
   This contribution deals with seismic loading of structural objects. Source of this loading is truck traffic. Basic data was obtained during experimental measurement in small village using seismic apparatus GCR-16 (GeoSIG, Switzerland). Truck transport generated the most significant maximum velocity values. Seismic loading was evaluated for typical structures in village.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012