Podrobnosti záznamu

Název
    Faktory revitalizace brownfieldů v České Republice
Autor
    Frantál, Bohumil
    Klusáček, Petr
    Kunc, Josef
    Martinát, Stanislav
    Osman, Robert
Konference
    XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (18.06.2014-20.06.2014 : Hustopeče, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách /17./
Strany
    S. 605-612
Poznámky
    Autoři celkem: 5
    Projekt: 7E11035, GA MŠk, CZ3cav_un_auth*0273659
    Projekt: EE2.3.20.0025, GA MŠk3cav_un_auth*0291237
    Překlad názvu: Facors Reviatalization of Brownfields in the Czech Republic
    Rozsah: 8 s. : E
Předmětová kategorie
    brownfield
    factors
    revitali zation
    space management
Klíčové slovo
    Brownfieldů
    České
    Faktory
    Republice
    Revitalizace
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá opětovným využitím brownfieldů v České republice. Na základě analýzy informací o znovuvyužití reziduálních prostorů jsou ukázány hlavní proměny v současném managementu prostoru. Příspěvek je založen na komparaci dvou datových souborů - konkrétně databázi stávajících brownfieldů spravované agenturou CzechInvest a vlastní databázi již revitalizovaných brownfieldů. Příspěvek je rozdělen do tří částí, v první je analyzována struktura souboru revitalizovaných brownfieldů, ve druhé je prostřednictvím komparativní analýzy tato struktura porovnána se strukturou souboru stávajících brownfieldů a ve třetí jsou analyzovány samotné faktory revitalizace brownfieldů. Příspěvek si tak klade za cíl odpovědět na otázky jakých funkcí brownfieldy po revitalizaci nabývají a jaké faktory rozhodují o jejich znovuvyužití.
Abstrakt (anglicky)
   The paper deals with reuse of brownfields in the Czech Republic. Based on the analysis of information about re - use of residual spaces are shown major changes in the current management space. The paper is based on a comparison of two data files - specifically, the existing brownfields database managed by the CzechInvest and own database of brownfields that have a lready been revitalized. The paper is divided into three parts, the first part of the paper analyzes the structure of a revitalized brownfields, in the second part of the paper, the structure of this file is compared with the structure of existing brownfie lds and the third part analyzes the factors revitalization of brownfields. The paper aims to answer the question what functions take the brownfields after revitalization and what factors determine their reuse.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014