Podrobnosti záznamu

Název
    Fault tectonic of the Lusatian Massif (Czech part)
Autor
    Opletal, Mojmír
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 1
Strany
    2
Rok
    2002
Výraz tezauru
    Lusatian Granitoide Massif, tectonics, Lusatian overthrust, vein rocks, Tertiary volcanites
Klíčové slovo
    Czech
    Fault
    Lusatian
    Massif
    Tectonic
Abstrakt (anglicky)
   Tectonics analyse of all faults in new mapped Czech area of Lusatian Granitoide Massif. Faults of W-E direction are dominant over N-S, NE-SW, and other directions. The older faults have direction W-E.The some direction have got distinctly oriented veins of dolerites. Main direction of Lužice overthrust (tectonic line)is NW-SE. But in W part have characteristic arched line in the map and in tectonic diagram, also.Younger faults cuttings of Lusatian overthrust shows strong fluctuation of the directions. Tertiary volcanites intruded along faults of diverse orientation but dominantly by NW-SE direction.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014