Podrobnosti záznamu

Název
    Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1 : 24-34 Ivančice
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Bubík, Pavla Petrová
Další názvy
    Foraminifera of the Brno Sand in the Černovice TGB-1 Borehole
Autor
    Bubík, Miroslav
    Petrová, Pavla, 1972-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 11
Strany
    s. 14-17
Rok
    2004
Poznámky
    1 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il., tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2003
Klasifikační znak
    562/569
Předmětová skupina
    eocén
    Foraminifera
    jíl
    křída
    kvartér Českého masivu
    miocén
    oblast snosová
    paleoekologie
    paleontologie
    písek
    pleistocén-spodní
    profil vrtný
    redepozice
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    Brno-Černovice
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    24-34
    Brněnských
    Černovice
    Foraminifery
    Ivančice
    Písků
    TGB-1
    Vrtu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012