Podrobnosti záznamu

Název
    Fossil benthic microorganisms from cherts and their paleoecological significance
Další názvy
    Fosilní bentické mikroorganismy z buližníků a jejich paleoekologický význam