Podrobnosti záznamu

Název
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Litochleb, Jiří Sejkora a Milan Fišera
Další názvy
    Freibergite and jamesonite from the historical silver deposit Šebestěnice near Čáslav, Czech Republic
Autor
    Fišera, Milan
    Fišera, Milan, 1937-
    Litochleb, Jiří
    Litochleb, Jiří, 1948-
    Sejkora, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 16, č. 2
Strany
    4
    s. 193-196
Rok
    2008
Poznámky
    1 obr., 2 diagr., 2 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    553.3/.4
Skupina konspektu
    549
    553
Předmětová skupina
    asociace minerální
    čáslavské krystalinikum
    důl opuštěný
    freibergit
    jamesonit
    lokalita mineralogická
    ložisko malé
    mineralogie topografická
    rudy Ag
    rudy barevných kovů
    sběratelství
    složení chemické
    sulfosoli
Výraz tezauru
    chemical composition
    Czech Republic
    freibergite
    jamesonite
    mineralogy
    Šebestěnice near Čáslav
Geografické jméno
    Čechy střední (Česko)
    Šebestěnice (Kutná Hora, Čáslav)
Klíčové slovo
    Čáslavi
    Česká
    Freibergit
    Historického
    Jamesonit
    Ložiska
    Republika
    Stříbra
    Šebestěnice
Abstrakt (česky)
   Malé stříbronosné polymetalické ložisko Šebestěnice (JJV od Čáslavi, střední Čechy, Česká republika) bylo naposledy těženo v 16 - 18 století a jeho mineralogie nebyla podrobně známa. Rudní mineralizace blízká kutnohorskému typu je představována křemenem dvou generací (s dolomitickým karbonátem) s rozptýlenými agregáty rudních minerálů - pyritem, sfalerite, galenitem, chalkopyritem (agregáty 0.X - 3 mm) a vzácným freibergitem a jamesonitem (o velikosti do 1 mm).
Abstrakt (anglicky)
   Small Ag-bearing base metals ore deposit Šebestěnice (SSW near Čáslav, central Bohemia, Czech Republic) was last mined in 16th - 18th century and its mineralogy was not known in detail. The ore mineralization close to the Kutná Hora type is represented by quartz of two generations (with dolomitic carbonate) with disseminated aggregates of ore minerals: pyrite, sphalerite, galena, chalcopyrite (aggregates 0.X - 3 mm) and rare freibergite and jamesonite (up to 1 mm in size).
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    NM
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    18. 3. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012