Podrobnosti záznamu

Název
    Frost-riven cliffs and cryoplanation terraces in the Hostýnské vrchy Hills (east Moravia, Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Marek Křížek
Další názvy
    Mrazové sruby a kryoplanační terasy v Hostýnských vrších (východní Morava, Česká republika)
Autor
    Křížek, Marek
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Svazek/č.
    Vol. 35, no. suppl.
Strany
    p. 239-245
Rok
    2000
Poznámky
    1 obr., 4 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Klasifikační znak
    55(1)
    550.3
    550.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    morfostruktura
    periglaciální jevy
    zvětrávání mechanické
    zvětrávání mrazové
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hostýnsko-vsetínská hornatina
Klíčové slovo
    Cliffs
    Cryoplanation
    Czech
    East
    Frost-riven
    Hills
    Hostýnské
    Moravia
    Republic
    Terraces
    Vrchy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012