Podrobnosti záznamu

Název
    Garnet and other minerals in the shallow-water deposits of the Kutná Hora-Karlov locality (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
Další názvy
    Granát a ostatní minerály v mělkovodních uloženinách na lokalitě Kutná Hora-Karlov (česká křídová pánev, Česká republika)
Autor
    Hradecká, Lenka
    Šrein, Vladimír
    Šťastný, Martin
    Žítt, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
Svazek/č.
    Roč. 74, č. 3
Strany
    14
Rok
    1999
Výraz tezauru
    heavy minerals,source area, lithology,macropaleontology,foraminifera,Upper cenomanian-Lower Turonian, Bohemian Cretaceous Basin
Klíčové slovo
    Basin
    Bohemian
    Cretaceous
    Czech
    Deposits
    Garnet
    Hora-Karlov
    Kutná
    Locality
    Minerals
    Other
    Republic
    Shallow-water
Abstrakt (česky)
   V rulovém lomu v Kutné Hoře-Karlově jsou zachovány svrchnokřídové sedimenty (svrchní cenoman-spodní turon), jejichž klastické bazální části vyplňují deprese rulového podloží. V jedné z depresí byl v makropaleontologických výplavech klastických sedimentů zjištěn velmi bohatý výskyt pyropu, almadinu, rutilu a turmalínu. Na základě chemického složení a dalších vlastností minerálních zrn je předběžně předpokládán jejich možný přínos z oblasti malešovských, poličanských i kutnohorských výskytů serpentinitů, eklogitů, amfibolitů a svorů a z oblasti Perštejnce serpentinitů.V práci je diskutována rovněž litologie sedimentů, jejich foraminifery a v hrubých rysech i makrofauna.
Abstrakt (anglicky)
   In the gneiss quarry of Kutná Hora-Karlov the Late Cretaceous deposits (late Cenomanian-early Turonian) are preserved in several bedrock depressions. In the macropaleontologic washings of the basal clastic fill of one depression, enormously rich occurence of pyrope, almandine, rutile and tourmaline has been found. Based on chemical composition and other features of mineral grains, the environs of Malešov, Poličany, Kutná Hora and Perštejnec (serpentinites)are tentatively considered as their source areas. In addition to heavy minerals, a lithology of sediments, their foraminifera and macrofauna are also discussed.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014