Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemistry and genesis of hydrotermally altered volcanic rocks in central Slovakia
Další názvy
    Geochémia a genéza hydrotermálne premenených vulkanických hornín na strednom Slovensku