Podrobnosti záznamu

Název
    Geofyzikální a seizmologická měření na lokalitě historického Dolu Jeroným v Čisté
Autor
    Hoffrichterová, L.
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 5, č. 2
Strany
    s. 31-37
Rok
    2005
Poznámky
    Překlad názvu: Geophysical and seismological measurements in medieval Mine Jeronym at Cista
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    geophysical measurement
    seismological monitoring
Klíčové slovo
    Čisté
    Dolu
    Geofyzikální
    Historického
    Jeroným
    Lokalitě
    Měření
    Seizmologická
Abstrakt (česky)
   Výsledky povrchového geofyzikálního měření, geoelektrické a radiometrické metody a jejich geologická interpretace, které byly získány během experimentálního měření v okolí historického důlního díla Jeroným, jsou uvedeny v tomto článku. Základní informace ze seizmologického monitoringu v důlním díle jsou tak uvedeny.
Abstrakt (anglicky)
   Results of surface measurement, especially geoelectrical and radiometric methods, and their interpretation, which were obtained during experimental measurement in surrounding of the medieval Mine Jeronym, are presented in this contribution. Basic information about seismological monitoring in the mine is also included.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012