Podrobnosti záznamu

Název
    Geofyzikální aparatura v počátcích výchovy geofyziků
Autor
    Kaláb, Zdeněk
    Müller, Karel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment
Svazek/č.
    Roč. 19, č. 2
Strany
    s. 69-74
Rok
    2012
Poznámky
    Autoři celkem: 2
    Překlad názvu: Geophysical textbooks in the early education of geophysicists
    Rozsah: 6 s. : www
Předmětová kategorie
    education
    geophysical textbook
    university
Klíčové slovo
    Aparatura
    Geofyzikální
    Geofyziků
    Počátcích
    Výchovy
Abstrakt (česky)
   Náplní příspěvku je vzpomínka na odbornou geofyzikální literaturu v počátcích výchovy geofyziků na vysokých školách v České republice. Základní učebnice byly z počátku v angličtině (Heiland, Jakosky, Nettleton), posléze v ruštině (Logačev, Zaborovskij, Gurvič). Nejvýznamnější počin z pohledu ČR je vydání učebnic Mašína a Válka: Přehled užité geofyziky pro geology (1966) a Mareše a kolektivu: Úvod do užité geofyziky (1979). Následovala řada odborných knih i učebnic, jejich seznam již však není a nemůže být úplný.
Abstrakt (anglicky)
   Content of this contribution is memory of professional geophysical literature in the early education of geophysicists that studied on universities in the Czech Republic. Basic textbooks have been from the beginning in English (Heiland, Jakosky, Nettleton), then in the Russian languages (Logačev, Zaborovskij, Gurvič). Textbooks written by Mašín and Válek: "Review of applied geophysics for geologists" (1966) and by Mareš et al.: "Introduction to applied geophysics" (1979) were the most important actions from the perspective of the Czech Republic. Series of professional books and textbooks followed in next years but list of these books is not and of course cannot be complete.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    20. 3. 2014