Podrobnosti záznamu

Název
    Geofyzikální charakteristika beskydské oblasti z regionálních geofyzikálních map
Autor
    Čápová, D.
    Doležalová, Hana
    Kaláb, Zdeněk
Konference
    New results of seismological, geophysical and geotechnical research/12. : 01.04.2003-03.04.2003 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 3, č. 2
Strany
    s. 43-49
Rok
    2003
Poznámky
    Projekt: GA105/02/0500, GA ČR
    Projekt: IBS3086005, GA AV ČR
    Překlad názvu: Geophysical pattern of Beskydy Mts. area resulted from regional geophysical maps
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    Beskydy Mts.
    geophysical maps
Klíčové slovo
    Beskydské
    Charakteristika
    Geofyzikální
    Geofyzikálních
    Map
    Oblasti
    Regionálních
Abstrakt (česky)
   V příspěvku je prezentován popis geofyzikálních polí Beskyd. Hlavními zdroji byly digitální regionální geofyzikální mapy, tedy především mapy tíhových a magnetických polí, radiometrická mapa a geologická mapa. Stručný komentář shrnuje základní podmínky pro detailní geofyzikální průzkum. Jsou zde dokumentovány výstupy po analýze geomagnetického pole totálního vektoru.
Abstrakt (anglicky)
   A short description of geophysical pattern of the Beskydy Mts. area is presented in this contribution. The main sources were digital regional geophysical maps, i.e. first of all, maps of gravity fields and magnetic fields, map of radiometric measurement and geological map. Brief comment summarizes basic conditions for detailed geophysical survey. Results of determination of sources in magnetic fields DELTA T are documented.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012