Podrobnosti záznamu

Název
    Geofyzikální charakteristika širšího okolí Dolu Jeroným
Autor
    Kaláb, Zdeněk
    Müller, Karel
Konference
    Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/16. : 17.04.2007-19.04.2007 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 7, č. 2
Strany
    s. 213-223
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: GA105/06/0068, GA ČR
    Překlad názvu: Geophysical pattern in the surroundings of Jeroným Mine
    Rozsah: 11 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    geophysical pattern
    Jeroným Mine
    physical fields
Klíčové slovo
    Charakteristika
    Dolu
    Geofyzikální
    Jeroným
    Okolí
    širšího
Abstrakt (česky)
   Článek shrnuje mapy fyzikálních polí pro okolí středověkého Dolu Jeroným v Čisté. Geologická stavba se projevuje ve fyzikálních polích, zvláště poli gravimetrickém, magnetometrickém, radiometrickém a poli tepelného toku.
Abstrakt (anglicky)
   This paper deals with summary of maps of physical fields in the surroundings of medieval tin Jeroným Mine in Čistá. Geological pattern manifests in physical fields especially in gravity, magnetic, radiometric and heat flow maps.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012