Podrobnosti záznamu

Název
    Geofyzikální indikace pohřbených variských intruzí a jejich význam pro rojovou seismicitu v západních Čechách
Autor
    Novotný, Miroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda
Svazek/č.
    Roč. 116, č. 1
Strany
    s. 12-16
Rok
    2012
Poznámky
    Projekt: LA08036, GA MŠk3cav_un_auth*0241350
    Překlad názvu: Geophysical indications of buried Variscan intrusions and their role in the swarm seismicity of the West Bohemia
    Rozsah: 5 s. : P
Předmětová kategorie
    Bohemian Massif
    focal domains
    West Bohemian seismogenic swarm zones
Klíčové slovo
    Čechách
    Geofyzikální
    Indikace
    Intruzí
    Pohřbených
    Rojovou
    Seismicitu
    Variských
    Význam
    Západních
Abstrakt (česky)
   Oblast západních Čech a Vogtlandu je známá po staletí se opakujícími zemětřesnými roji. Devadesát procent všech zemětřesení, včetně posledního roje ze srpna až září 2011, se vyskytuje v seismogenní oblasti Nového Kostela. V letech 1994 a 1997 byly zaznamenány dva významné zemětřesné roje v oblasti Lazů. Vyvstává otázka, zda výskyt rojů souvisí s geologickou stavbou těchto oblastí. Její zodpovězení umožnily výsledky refrakční tomografie podél refrakčního profilu CEL09, který probíhá mezi oběma rojovými oblastmi. V seismogenních zónách Nového Kostela a Lazů byly zjištěny rychlostní anomálie, jejichž interpretaci podpořil tíhový model odvozený podél souběžného reflexního profilu 9HR. Ohniska zemětřesení v obou seismogenních oblastech se vyskytují poblíž dvou těles s detekovanými vysokými rychlostmi a hustotami. Horní ukloněné části těchto těles zastřešují obě ohniskové zóny, které samy se nacházejí v rychlostních depresích s nižšími rychlostmi P-vln.
Abstrakt (anglicky)
   The West Bohemia and adjacent Vogtland are well-known for quasi-periodical earthquake swarms persisting for centuries. The seismogenic area near Nový Kostel involved about 90% of overall earthquake activity including the latest swarm in August- September 2011. In 1994 and 1997, two major swarms near Lazy were observed. A question arises whether a common structural background for these locations can be found. Recently, the depth-recursive tomography was applied to derive a velocity image along the CEL09 refraction profile passing between these swarm areas. The velocity anomalies, detected in the seismogenic zones, are in agreement with the previous gravity modeling along the collateral 9HR reflection profile crossing the CEL09 line. The correlated high-velocity/density anomalies adjoin NW the Nový Kostel and Lazy focal zones. In their uppermost inclined parts, they roof both focal zones that themselves are located in the velocity depressions with lower P-wave velocities.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013