Podrobnosti záznamu

Název
    Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Dohnal, Zdeněk Jáně, Jaroslav Kněz, Jan Vilhelm, Ladislav Zima
Další názvy
    The Geophysical Measurement on the Locality Labská louka - the Contribution to the Knowledge of Palsoid Formations
Autor
    Dohnal, Jiří
    Jáně, Zdeněk
    Kněz, Jaroslav
    Vilhelm, Jan
    Zima, Ladislav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Opera corcontica
Svazek/č.
    Roč. 36
Strany
    s. 5-14
Rok
    1999
Poznámky
    5 obr., 9 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Opera corcont.
Předmětová skupina
    granit
    horniny plutonické
    krkonošsko-jizerský pluton
    kryopedologie
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    měření geofyzikální
    metoda odporová
    pals
    reliéf
    seizmika refrakční
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Krkonoše-Labská louka
Klíčové slovo
    Geofyzikální
    Labské
    Louce
    Měření
    Palsoidních
    Poznání
    Příspěvek
    útvarů
Abstrakt (anglicky)
   On the locality Labská louka the small area of the size 130x80 m, in which there are palsoid bodies (situated SE of Labe's source), was explored by means of geophysical methods. This research was carried out within the framework of studies of particular geomorphological phenomena of the Giant Mts. tundra. The shallow refraction seismic method and the geoelectrical multielectrode resistivity method were used for determination of a palsoid-elevations' structure and nature of their bedrock. The survey proved palsoid bodies are solely made up of a conductive layer of peat, with the thickness as many as 2 m, while in the palsoids' neighbourhood the thickness of this layer is less then 1 m. The bottom part of the cover is created of granite eluvium. The depth of the fractures and weathered bedrock changes from 1.0 to 4.7 m. In the highest part of the bedrock there are two sections of different resistivties.
   The first one of high resistivity is probably made up of fractured and mechanically created of weathered granite filled with more mineralized water. The probable presence of several tectonic dislocations and the resistivity space distribution indicate a possible genetic connection between palsoid formations and hydrogeological conditions within the studied area
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012