Podrobnosti záznamu

Název
    Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
Další názvy
    The geophysical measurement on the locality Labská louka - the contribution to the knowledge of palsoid formations
Autor
    Dohnal, Jiří
    Jáně, Zdeněk
    Kněz, Jaroslav
    Vilhelm, Jan
    Zima, Ladislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2000
Zdrojový dokument - monografie
    Opera concortica, Vol. 36
Výraz tezauru
    Dohnal Jiří, tel.2382
Klíčové slovo
    Geofyzikální
    Labské
    Louce
    Měření
    Palsoidních
    Poznání
    Příspěvek
    útvarů
Abstrakt (česky)
   Výzkum palsoidních elevací na Labské louce pomocí geofyzikálních metod
Abstrakt (anglicky)
   The survey of the palsoid - elevations on the locality Labská louka by means of geophysical methods
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012