Podrobnosti záznamu

Název
    Geofyzikální měření pro sanaci opěrné zdi (bývalá sladovna, Písek)
Další názvy
    Geophysical Measurement for Reconstruction of Supporting Wall (Former Malt-house in Písek Town)
Autor
    Dohnal, Jiří
    Jáně, Zdeněk
    Vilhelm, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2001
Zdrojový dokument - monografie
    Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost
Výraz tezauru
    geophysical measurement
    reconstruction of underground supporting wall
Klíčové slovo
    Bývalá
    Geofyzikální
    Měření
    Opěrné
    Písek
    Sanaci
    Sladovna
    Zdi
Abstrakt (česky)
   Stanovení parametrů horninového prostředí pro sanaci opěrné zdi.
Abstrakt (anglicky)
   Seismic and geoelectric measurements for the reconstruction of the underground supporting wall.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012