Podrobnosti záznamu

Název
    Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách (11-21 Karlovy Vary)
Údaj o odpovědnosti
    Vratislav Blecha
Další názvy
    Geophysical survey of mafic intrusion near Abertamy in the Krušné hory/Erzgebirge
Autor
    Blecha, Vratislav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 190-193
Rok
    2003
Poznámky
    1 obr., 2 diagr., 3 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    diorit
    geologie regionální
    intruze
    krušnohorský pluton
    mapa geologická
    měření gravimetrické
    měření magnetické
    morfologie
    pluton
    složení mafické
    zpracování dat
Geografické jméno
    Abertamy (Karlovy Vary)
    ČR-Čechy
    Krušné hory
Klíčové slovo
    11-21
    Abertam
    Geofyzikální
    Horách
    Intruze
    Karlovy
    Krušných
    Mafické
    Okolí
    Průzkum
    Vary
Abstrakt (anglicky)
   Geophysical survey (gravity, magnetics) in the southern surroundings of Abertamy in the Krušné Hory/Erzgebirge has revealed the extent of mafie intrusion within the Late Variscan granites of the Karlovy Vary pluton. The mafie intrusion is indicated by several small outcrops of gabbrodiorites in this area. Based on the results of geophysical measurements, the intrusion spreads in SW-NE direction. Its southwestern and southeastern subsurface contacts with the granites were located. On the opposite sides of geophysical profiles (NW and NE) near the contact of granites with Proterozoic mica schists, termination of the mafie intrusion was not found. The intrusion either continues beyond the area of study, or physical properties of gabbrodiorites and mica schists are so similar that their contact is not visible in the measured physical fields
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012