Podrobnosti záznamu

Název
    Geofyzikální průzkum na uhlovodíky v centrálněkarpatském paleogénu a flyšovém pásmu východního Slovenska
Další názvy
    Geophysical prospecting for hydrocarbons in the Intracarpathian Paleogene and in the East Slovak Flysch Belt