Podrobnosti záznamu

Název
    Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji (12-24 Praha)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Hroch, Petr Budil
Další názvy
    Geological and engineering-geological documentation of two important buildings in the Prague Botanic Garden (Praha-Troja) area
Autor
    Budil, Petr, 1969-
    Hroch, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Strany
    s. 156-157
Rok
    1997
Poznámky
    6 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Předmětová skupina
    Barrandien
    eroze
    hladina podzemní vody
    koluvium
    kvartér
    proterozoikum
    půda základová
    stabilita svahu
    stavby
    zakládání
    zvětrávání
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Praha-Troja
Klíčové slovo
    12-24
    Botanické
    Dokumentace
    Dvou
    Geologická
    Inženýrskogeologická
    Praha
    Praze-Troji
    Pražské
    Staveb
    území
    Významných
    Zahrady
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012