Podrobnosti záznamu

Název
    Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Údaj o odpovědnosti
    Mojmír Eliáš, Petr Martinec, Daniela Reháková, Zdeněk Vašíček
Další názvy
    Geology and stratigraphy of the Kurovice Limestone and Tlumačov Marl Formation at the Kurovice quarry (Upper Jurassic-Lower Cretaceous, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Autor
    Eliáš, Mojmír
    Martinec, Petr, 1942-
    Reháková, Daniela, 1955-
    Vašíček, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Roč. 71, č. 3
Strany
    s. 259-275
Rok
    1996
Poznámky
    3 obr., 6 pl., 42 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jura
    křída-spodní
    litologie
    magurská skupina
    mikrofosílie
    sedimentace hlubokomořská
    sedimenty jílovité
    sedimenty karbonátové
Předmětová kategorie
    račanská jednotka
    slínovce
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Kurovice (Kroměříž)
Klíčové slovo
    Česká
    Geologie
    Jura
    Karpaty
    Křída
    Kurovickém
    Kurovických
    Lomu
    Republika
    Slínovců
    Spodní
    Stratigrafie
    Svrchní
    Tlumačovských
    Vápenců
    Vnější
    Západní
Abstrakt (anglicky)
   The units of the Kurovice Limestone and Tlumačov Marl Formation are exposed in tectonically confined slices in the frontal part of the Magura nappe group, at the base of the Rača Unit of the Outer West Carpathians. They are represented by limestone turbidites and other gravitites in sequence with hemipelagites and pelagites (in different proportions). Paleogeographically they most probably belong to the lower slope and foothill development of the Magura Basin. A succession from the Lower Tithonian to the Lower Berriasian, partly tectonically reduced, was documented in the poresent outcrops of the Kurovice Limestone (studied in 1988 to 1995). The Jurassic/Cretaceous boundary was not found in outcrops. A tectonically reduced succession from the Lower-Middle Berriasian to the uppermost Lower Valanginian was documented in the Tlumačov Marl Formation.
   The determined ages of the deposits (classified to the level of calpionellid zones) are based primarily on the study of tintinnids, aptychi, belemnites (less comonly), and on the microfacies analysis. Detailed interpretations of ages are complicated by redepositions in turbidites. Important is the find of clasts of synsedimentary volcanic rocks, the source area for which is the Silesian cordillera
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012