Podrobnosti záznamu

Název
    Geologie a zásoby uhlovodíků ve vnějších Západních Karpatech a jejich předpolí, Česká republika
Další názvy
    Geology and Hydrocarbon Resources of the Outer Western Carpathians and Their Foreland, Czech Republic