Podrobnosti záznamu

Název
    Geologie Brna a okolí
Další názvy
    Geology of the Brno surroundings.
Autor
    Müller, Pavel
    Novák, Zdeněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2000
Zdrojový dokument - monografie
    Geologie Brna a okolí
Klíčové slovo
    Brna
    Geologie
    Okolí
Abstrakt (česky)
   Publikace srozumitelnou formou a s minimálním použitím odborné terminologie seznamuje čtenáře s geologickou stavbou širšího okolí Brna a s jejím vývojem. V jednotlivých kapitolách jsou charakterizovány geologické jednotky od nejstaršího proterozoika (brněnský masív, svratecká klenba, moravikum) přes paleozoikum (devonská klastika, karbonátový komplex včetně Moravského krasu, kulmský vývoj), mezozoikum (jura a křída), terciér (ždánická a pouzdřanská jednotka karapatského flyše, miocén karpatsképředhlubně, pliocén) až po kvartér. Pozornost je věnována hydrogeologické, inženýrsko geologické, ložiskově geologické, geomorfologické a geofyzikální problematice oblasti. Podrobně je popsán stav jednotlivých složek životního prostředí. Publikace jedoplněna geologickou mapou 1:50 000, barevnými fotografiemi významných geologických lokalit, názornými schématy, obrázky a přehlednými tabulkami. Významnou kapitolou je popis zajímavých geol. lokalit a rejstřík vysvětlující méně běžné odborné pojmy.
Abstrakt (anglicky)
   Geology of the Brno surroundings.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014