Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorphology of the Mt. Smrk area in the Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Další názvy
    Geomorfologie oblasti Smrku v Moravskoslezských Beskydech (Česká republika)
Autor
    Hradecký, Jan, 1974-
    Pánek, Tomáš, 1977-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Moravian geographical reports
Svazek/č.
    Vol. 8, no. 1
Strany
    p. 45-54
Rok
    2000
Poznámky
    4 obr., 2 fot.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Morav. geogr. Rep.
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    55
    551
Předmětová skupina
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kotel
    kvartér Západních Karpat
    mapa geomorfologická
    morfogeneze
    morfologie fluviální
    morfostruktura
    peneplenizace
    periglaciální jevy
    pleistocén
    pohoří
    slezská jednotka
    svah
    zalednění
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy-Smrk
Klíčové slovo
    Area
    Beskydy
    Czech
    Geomorphology
    Moravskoslezské
    Mt
    Mts
    Republic
    Smrk
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 10. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012