Podrobnosti záznamu

Název
    Grafické výstupy vytvořené z údajů databáze uhelných pánví České republiky
Údaj o odpovědnosti
    Josef Honěk, Kerstin Hoňková, František Staněk, Ivan Kolomazník
Další názvy
    Graphic outputs based on data of databases of coal basins of Czech Republic
Autor
    Honěk, Josef
    Hoňková, Kerstin
    Kolomazník, Ivan
    Staněk, František
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 44, č. 2
Strany
    s. 108-112
Rok
    1998
Poznámky
    5 bibl. + 8
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    databanka
    grafické techniky
    hornoslezská pánev
    mapa ložiska uhlí
    profil geologický
    profil vrtný
    program počítačový
    sokolovská pánev
    uhelná sloj
    uhelný revír
    vídeňská pánev
Geografické jméno
    ČR
    Dolní Bojanovice (Hodonín)
    Kyjov (Hodonín)
    Svatava (Sokolov)
    Trojanovice (Nový Jičín)
Klíčové slovo
    České
    Databáze
    Grafické
    Pánví
    Republiky
    údajů
    Uhelných
    Výstupy
    Vytvořené
Abstrakt (anglicky)
   Primary data filed in database are used for various types of tasks. It is possible to create two principal kinds of outputs: printed outputs (tables, summaries, lists etc) or graphic outputs. As exhibits of graphic outputs were selected: petrographic borehole sections and coal seam details from various coal deposits (of lignite, of brown coal, of hard coal), geologic section of deposit and a map of coal deposit. By the exhibits only some of possible methods of application of deposit database data for graphic output demonstrated. However, based on deposit database a number of further graphic output could be created. The graphic output types are determined generally by the kind of task to be solved and by the kind of programming apparatus
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012