Podrobnosti záznamu

Název
    Grafický informační systém pro řízení rekultivace krajiny postižené povrchovou těžbou
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Neustupa
Další názvy
    Graphic information system for reclamation management of landscape affected by opencast mining
Autor
    Neustupa, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 46, č. 2
Strany
    s. 71-79
Rok
    2000
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    krajina
    management
    metoda grafická
    modelování
    poškození
    projekt
    rekultivace
    systém informační
    těžba povrchová
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    Grafický
    Informační
    Krajiny
    Postižené
    Povrchovou
    Rekultivace
    řízení
    Systém
    Těžbou
Abstrakt (anglicky)
   The article based on project "System for the creation of a landscape after mining activity", realised with financial support of the Grant Agency of the Czech Republic. Goals, method of solving and obtained results of project the aim of which is to design a complex system enabling designing, modelling and interactive influencing of landscape during and mainly after mining activity are discussed. Finally system outputs, concurrence of activities performed when reclaiming mining effects and further advance of system towards expert system are described
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012