Podrobnosti záznamu

Název
    Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska
Další názvy
    Granites in the border area of the Czech Republic, Austria and Bavaria
Autor
    Breiter, Karel
    Pertoldová, Jaroslava
    Sulovský, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2004
Výraz tezauru
    granites, petrology, geochemistry, geochronology, moldanubicum
Klíčové slovo
    Bavorska
    České
    Granity
    Oblasti
    Rakouska
    Republiky
    Trojmezí
Abstrakt (česky)
   V roce 2003 začalo pro potřeby NP Šumava geologické mapování v měřítku 1:25000 (úkol 6335, v roce 2004 pokračuje jako úkol 6201). Na listu Nová Pec (32-142) a Nové Údolí (32-141) jsme v oblasti Trojmezí mimo jiné studovali granitoidní horniny. Podkladem pro podrobnější mapování byla geologická mapa 1:50 000 (Miksa a Opletal 1995). Zastoupení jednotlivých typů granitoidů a jejich zjištěný plošný rozsah se významně liší od stávajících českých, ale i německých a rakouských map. Předmětem této předběžné zprávy je petrologická a geochemická klasifikace granitoidních hornin, zjištěných v prostoru mezi tokem Vltavy a státní hranicí. Metodou U-Th-Pb na monazitech bylo stanoveno stáří pro granit Plechý 347.8? 9,3 Ma a pro granit Třístoličník 337?6,5Ma
Abstrakt (anglicky)
   Granites in the border area of the Czech Republic, Austria and Bavaria
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014